Hållbarhetsmärkning chockar kustfiskarna

Under sommaren har projektet Kustfiskare-lyftet färdigställt tre korta filmer som vill visa olika aspekter av kustfiskarnas liv och verksamhet..

En av filmerna lyfter fram det som kustfiskarna i Bottenhavet anser behöver göras politiskt för att förbättra förutsättningarna för ett kustnära småskaligt fiske i Bottenhavet. Den filmen kan du se här nu.

Kusinerna Dennis och Magnus Bergman ser industritrålningen med sina gigantiska fångster till fiskmjöl som ett av de allvarligaste hoten mot strömmingsbeståndet i det rätt lilla och avgränsade vatten som Bottenhavet är.

Den åsikten har ju framförts tidigare här i bloggen, senast i inlägget https://www.kustfiskarna.se/2020/06/08/minnet-av-fiskekriget-skrammer/ . Vi har också berättat om den debattartikel som kustfiskare skrev förra året tillsammans med Sportfiskarna och krögare, https://www.kustfiskarna.se/2020/02/18/vad-ska-vi-anvanda-strommmingen-till/ .

Själv var jag i början av sommaren med och undertecknade en debattartikel i frågan tillsammans med två centerpartistiska partikamrater, https://www.arbetarbladet.se/artikel/debatt-regeringen-maste-stoppa-jattetralarna-i-skargarden-1?fbclid=IwAR3MTrcinOn7Xz7Yhy_k8rBN-3yHfsyxWKSeQo2TLyINKMoAc7b09Jwxs8A .

Kustfiskarna i Bottenhavet och många andra blev därför ytterst förvånade och provocerade när nyheten kom att organisationen MSC från och med den 1 juli certifierat industrifisket till fiskmjöl som ett hållbart fiske.

Ingenstans i pressmeddelandet från MSC finns det något resonemang kring hur fisket påverkar det ekologiska systemet, framför allt i Bottenhavet, men också i Östersjön. https://www.msc.org/se/press/pressmeddelanden/sveriges-st%C3%B6rsta-fiske-msc-certifierat

Östersjöinsitutet, som är knutet till Stockholms universitet, har publicerat en intervju där MSC:s programdirektör Linnea Engström, tidigare EU-parlamentariker för Miljöpartiet, försvarar beslutet. https://balticeye.org/sv/hallbart-fiske/msc-markt-sillfiske/

-Jag tror vi måste tänka om och först se till att havets ekosystem fungerar, säger Carl-Åke Wallin, ordförande för Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet. Sen måste vi balansera uttagen av vår- och höstlekande strömming. Nu är den vårlekande strömmingen minskande efter hela bottenhavskusten upp till Härnösand, vilket då bidrar till att andra arter också minskar. HAV-myndigheten måste nu ge SLU i uppdrag att titta på detta snarast. Om nu MSC och det pelagiska fisket är seriösa och så bör de också ställa samma krav. Ett stort ansvar vilar också på Miljöpartiets tidigare EU palementariker Linnea Engström, numera programdirektör för MSC.

I Sveriges Radios miljöprogram Klotet sa forskare tidigare i våras att det samlade sillbeståndet i världshaven med ganska stor säkerhet inte är hotat, men att mycket talar för att det utvecklats lokala, avskilda bestånd som hotas om det fiskas hårt på dem. https://sverigesradio.se/avsnitt/1502895 .

Det storskaliga fiskets förespråkare har som sitt främsta argument att fisket är hållbart är klimataspekten, eftersom så stora mängder fisk dras upp per fiskeresa. Klimatavtrycket per kilo ska därför bli lågt. Stockholms skärgårdsregionråd Gustav Hemming har engagerat sig i frågan om industrifisket och sa i mitt blogginlägg https://www.kustfiskarna.se/2020/03/23/han-tror-pa-politikens-mojligheter/ i våras,

 -Industrifisket hävdar att det är mer energieffektivt och klimatfrågan är alltid viktig, men just när det gäller fiske så är ekologin den viktigaste miljöfrågan. Man kan inte lösa ett miljöproblem genom att förvärra ett annat.

Carl-Åke Wallin tvivlar skarpt på att det här industrifisket är så klimatsmart som det påstås när man endast tillvaratar 25 procent av fisken. De övriga 75 procenten kokas bort.

-Man måste se till hela produktionskedjan. Först de långa transporterna till fiskmjölsfabriken i Danmark. Strömmingen härifrån landas i Norrsundet utanför Gävle och körs sedan dit. Sedan ska det köras till fiskodlingarna i Norge där man i bästa fall får ut 80 procent färdigt fiskkött av fiskmjölet. Jag vet inte om MSC räknar med det i sina bedömningar, säger han.

Fler artiklar

Ingen vanlig sill!

Julborden dukas nu upp. Tidpunkten kunde knappast vara bättre vald för att starta en ny blogg om det småskaliga kustnära fisket i södra Norrland! Inlagda

Läs mer »