Kontakt

Ordförande Rönnskär

Carl Åke Wallin

Projektledare

Aksel Ydrén

Projektledare

Aksel Ydrén

Projektledare

Aksel Ydrén

Styrelsen

Carl-Åke Wallin ordförande
Hans Frölander
Lars Ivan Hållstrand
Tomas Karlsson
Dennis Bergman

Suppleanter

Mika Pastinen
Mats Jonsson