Tomas nysatsar på kustfisket

Nästa år räknar Tomas Karlsson utanför Gävle med att kunna försörja sig helt på fiske igen, den här gången åter på bara kustfiske.

-Jag har varit till Gotland och köpt en rätt modern strömmingsfilémaskin. Nu ställer jag iordning lokaler som jag ska kunna få godkända för livsmedelsproduktion. Så det är strömmingsfisket som jag ska utveckla. Jag har en hel del kunder häromkring som köper. Jag tänker steka och göra inläggningar. Sedan får vi se om det går att sälja strömmingsfilé till Stockholm.

Någon rökeriverksamhet har han inte räknar med.

-Nä, jag har gjort det valet. Det blir svårt att hinna med när man arbetar ensam.

Det är med skötar, alltså nät, som Tomas ska fiska strömmingen, åtminstone till att börja med.

-Jag har lite funderingar på att skaffa en mindre trålbåt, men det är inget som är klart.

Sedan 2018 har Tomas kombinerat sitt fiske, främst laxfiske vid Dalälven, med saneringsarbete i skärgården efter ett stort utsläpp av tallolja från Stora Enzos fabrik. Det arbetet är nu snart slutfört.

-Laxfisket vid Dalälven har i år varit det bästa sedan 2013, men sånt går ju upp och ner från år till år.

I början av 90-talet försörjde sig Tomas också helt på kustfiske, mycket efter sik, tillsammans med lax, strömming och aborre.

-1995 började sälen komma hit och höll sig vid sikens lekplatser. Så 1995-1998 skedde en drastisk minskning av siken.

2005-2018 fiskade Tomas med storskaligt trålfiske, även sådant som var inriktat mot fiskmjölsproduktion.

-Under den tiden tjänade vi rätt bra. Bottenhavet tål nog rätt mycket. Om fisket är hårt under en period så återhämtar sig bestånden efter en tid om det upphör. I långa loppet tror jag ändå inte att vi kan fortsätta med det fiske som sker i dag. Det behövs nog också att det finns mer fisk kvar längre ut i havet, för att sälen inte ska hålla sig lika mycket nära kusten.

Tomas Karlsson tycker att det borde finnas en maxgräns på 24 meters längd för båtar som ska fiska i Bottenhavet och han är positiv till förslaget om fiskefria zoner som den nya producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet driver.

-Samtidigt tycker jag att vi lyckades få till en hel del förbättringar under den tid Gävlefisk fanns kvar.

Tomas Karlsson var ordförande för den nu avvecklade producentorganisationen.

-Det var väl inte bara vår förtjänst, men vi var med och påverkade och kvoterna minskades från 140 000 ton till 60 000 ton. 60 000 ton var ju kvoter som vi hade här på 90-talet. Och jag har hört från dem som fortfarande håller på, att fisket blivit bättre. I år fiskade de ju slut på kvoten redan i juni. Nu är det bara kustkvoten som finns kvar.

Fler artiklar

Artiklar

Vad ska vi använda strömmingen till?

Tillgången på strömming nära Östersjöns kuster har blivit allt mindre. Sportfiskarna har uppmärksammat hur det lett till att storspiggen tagit över ekosystemet alltmer och slagit

Läs mer »