Om kustfiske

Tillsammans för ett hållbart fiske

Kustfiske handlar om ett småskaligt och lokalt fiske, i kontrast till det storskaliga industrifiske som äger rum i Östersjön. Det fiske vi bedriver är hållbart och riktar sig mot konsumtion, där vi värnar om lokal mat och ett hav i balans samt att vi vill skapa en medvetenhet hos konsumenterna. Vi hoppas även vända den politiska synen från att se fisket utifrån en fiskekvot till det viktiga livsmedel det är, och dess roll för ett fossilfritt samhälle.

Spela videoklipp

Vill du också bli kustfiskare

Det finns ett stort behov av fler kustfiskare längs hela norrlandskusten. Den här filmen ger en inblick i livet som kustfiskare.

Spela videoklipp
Spela videoklipp

Vi behöver ett hav i balans

Idag töms Östersjön på fisk som transporteras till Norge och blir djur- och laxfoder, en lax som sedan skickas tillbaka till Sverige och säljs. Vi behöver värna om lokal mat och ett hållbart fiske som håller våra hav i balans samt skapa en medvetenhet hos konsumenterna.