Vi belyser kustfiskarnas vardag

PO Kustfiskarna jobbar långsiktigt för att öka statusen för småskaligt kustfiske som yrke och uppmuntra fler att ge sig in i yrket. Vi bedriver också påverkansarbete och etablerar en god dialog med myndigheter och intressenter.

Vad gör vi?

Vi jobbar med kompetenshöjning och skapar möjligheter för våra medlemmar att delta i möten och seminarier inom relevanta områden, som exempelvis affärs- och produktutveckling. Genom en aktivt synas och delta i olika aktiviteter marknadsförs den kustnära och småskaliga fisket som bedrivs av oss. 

Vi arbetar på flera plan. Genom att verka för fiskefritt område till havs och genom att delta aktivt där hållbara och klimatsmarta strategier för fisket planeras, samt att jobba tillsammans med myndigheter. Vi jobbar också med forskare för att utveckla fisket och fiskeredskap för hållbart fiske. Vi ser också på möjligheter till förbättringar för att minska användandet av fossilt bränsle och av vidareförädling av restavfall.

Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet är en medlemsorganisation som består av lokala fiskeriföretagare längs kusten.