Vad ska vi använda strömmingen till?

Tillgången på strömming nära Östersjöns kuster har blivit allt mindre.

Sportfiskarna har uppmärksammat hur det lett till att storspiggen tagit över ekosystemet alltmer och slagit ut arter som är intressanta för det fiske de finner nöje i.

Kustfiskarna och sportfiskarna har upptäckt att de har gemensamma intressen och har glädjande nog börjat samarbeta, från att tidigare nog tyvärr sett varandra mer som konkurrenter.

Fler sälar och skarvar är viktiga förklaringar till den dåliga tillgången på strömmming, men när det gäller Bottenhavet så är frågan om de begränsade resurserna verkligen tål industrifiske av det slag som bedrivs i dag.

De största båtarna kan vid ett enda tillfälle dra upp tusen ton som körs till Danmark för att malas ner till foder som används i fiskodlingar.

Kustfiskare som varit med sedan 70-talet minns med fasa vad som hände åren efter att en stor armada av östtyska trålare låg här utanför kusten och drog upp gigantiska mängder. Det tog fyra år innan fisket återhämtade sig.

I höstas avslöjade Sveriges Radios program Kaliber att det storskaliga fisket genom fusk lyckas plocka upp betydligt mer än de kvoter som de tilldelats.

I samband med det gick kustfiskarna och sportfiskarna ut i en gemensam debattartikel i Expressen där de krävde att gränsen för trålning flyttas längre ut från kusten och att det införs fredade zooner där sill och strömming får möjlighet att växa till sig.

Se artikeln här: https://www.expressen.se/debatt/rovfisket-av-stromming-har-fatt-forodande-effekt/

Artikelförfattarna hänvisade till Januariavtalet mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna som talar om att skapa ett mer hållbart fiske.

De som försvarar det storskaliga fisket och ser småskaligt fiske närmast som slöseri med både samhällets och naturens resurser, räknar sällan med de värden som kan skapas runt kustfisket.

Debattartikeln hävdade att det är ett bättre utnyttjande av resurserna om de istället för fiskmjöl kan ge förutsättningar för ett utbud av lokalt fångad fisk, utvecklat mathantverk, turismnäring och landsbygdsutveckling. Sportfisket är också det något som kan locka stora grupper av turister och bidra till landsbygdsutveckling, men inte om det slutar nappa.

På kustfiskarnas initiativ söker nu Nordanstigs kommun genom landsbygdsutvecklingsprogrammen Leader Mittland och Leader Gästrikebygden projektmedel till en förstudie kring fiskefria zooner.

Tanken är att hyra in en sakkunnig konsult som ska samla erfarenheter från andra delar av världen där liknande fredade zooner införts. Förstudien ska också inventera olika intressenters vilja/ovilja att medverka till att sådana skapas och undersöka vilka de juridiska förutsättningarna är.

Projektet är tänkt att avslutas med ett seminarium.

Fler artiklar