PO Kustfiskarna Bottenhavet har fått medel från Leader Gästrikebygden och Mitt land plus till studiebesök i Vasa,Finland den 22-24 Februari

Genom studieresan har fiskarna fått ny kunskap och inspiration till innovationer och också praktiskt, möjligheter att se och lära. De finska fiskarna jobbar på ett lite annorlunda sätt än våra fiskare och har bland annat utvecklat maskiner för att hantera skräpfisk. De har också projekt där man utbildar skolungdom. Som våra fiskare jobbar de också med hållbarhet i fokus och besöken har gett nya idéer för båda sidor. I Vasaregionen jobbar man med kollektiva lösningar att jämföras med våra fiskare som har långa avstånd mellan sig, så långt som 60 mil, som ger stora utmaningar. Det finns också ett intresse från finska fiskare att veta mer om våra fiskares utveckling till egna producenter. Där finns en stor skillnad med att man jobbar med flera mellanhänder i Finland.

Fiskarna säger själva att de inspireras av att besöka de som arbetar nytänkande och se med egna ögon hur de fungerar i praktiken. De säger också att de fått bekräftelse på att de själva gjort många bra val när det gäller att själv producera produkter.

Den 22 februari besöker vi: Reijo Routsala i hans anläggning och han driver en saluhall, fiskhandlare och förädling. Sedan åkte vi till Fjärdskärsfiskarna fiskhall med bla möjlighet för skolelever att lära sig mer om fisket. Lära om produktion av Brax hos Albert Vestin på Brännskata fiskarna. Och sista besök för dagen blev hos Lindmans nätfabrik.

Den 23 februari besöker vi: Sundom fiskargille, Rönnqvist båttillverkning, Vi träffar Marina Nyqvist Österbottens fiskarförbund och Jonas Harald Kustaktionsgrupp utbyte av erfarenhet, möjliga samarbeten och om innovation projekt som tex skräpfisk som blir mat.

Fler artiklar