Medfinansieras av EU

Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet har fått 60 000 kronor från Jordbruksverket (varav 70% är EU- stöd). Pengarna ska användas till att upprätta en så kallad Produktions -och saluföringsplan för 2024. Kustfiskarna bedriver ingen egen försäljning. Det sköter varje medlem själv. I vårt fall blir planen i första hand ett verktyg för att kunna följa upp hur organisationen arbetar för att bidra till målen i EU: s havs-,fiskeri- och vattenbruksprogram.

Fler artiklar

Artiklar

Mycket obefogat krångel

I mitt förra blogg-inlägg försvarade jag yrkesfiskares rätt att själv bestämma hur mycket (eller lite) de behöver tjäna för att hålla på med sin verksamhet.

Läs mer »
Artiklar

Han tror på politikens möjligheter

Stockholms skärgårdsregionråd Gustav Hemming anser att politiker kan göra rätt mycket för att förbättra förutsättningarna för kustnära småskaligt fiske.. Han har haft sitt uppdrag ända

Läs mer »