Medfinansieras av EU

Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet har fått 60 000 kronor från Jordbruksverket (varav 70% är EU- stöd). Pengarna ska användas till att upprätta en så kallad Produktions -och saluföringsplan för 2024. Kustfiskarna bedriver ingen egen försäljning. Det sköter varje medlem själv. I vårt fall blir planen i första hand ett verktyg för att kunna följa upp hur organisationen arbetar för att bidra till målen i EU: s havs-,fiskeri- och vattenbruksprogram.

Fler artiklar