Bra försäljning men dåligt strömmingsfiske

Som många andra lokala livsmedelsproducenter och representanter för besöksnäringen, kan kustfiskarna vid Bottenhavet se tillbaka på en pandemi-sommar där försäljning varit över förväntan god.

Däremot har det varit sämre med strömmingsfångsterna.

Häromveckan konstaterade fiskaren Tomas Karlsson i ett av mina blogginlägg att det storskaliga fisket i år redan i juni hade fiskat upp hela sin kvot i Bottenhavet

Det skulle kunna tyda på en bättre tillgång på strömming.

-Vi kustfiskare har en annan bild. Vi har alla haft ett sämre fiske i år, säger Carl-Åke Wallin från Stocka norr om Hudiksvall, ordförande i Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet.

-Vi har inte alls fått de mängder vi skulle behöva. Det finns ingen strömming att fiska, säger Dennis Bergman från Norrsundet norr om Gävle.

-Lekfisket var väl som vanligt, men det är nu under slutet av sommaren som det varit sämre, säger Lars-Ivan Hållstrand från Hästskär i norra Uppland.

-Jag tycker lekfisket var väldigt ojämnt i år, säger Mats Jonsson i Lönnångersfjärden norr om Hudiksvall. Det var så olika från dag till dag.

-Jag har haft stora problem med säl i sommar, säger Mika Pastinen från Husum, Ångermanland.

För första gången sedan början av pandemin kunde styrelsen för Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet förra veckan träffas fysiskt. Uppslutningen var hundraprocentig, åtta deltagare inklusive de två suppleanterna och projektledaren för Kustfiskare-lyftet.

Vid ett telefonmöte i våras beslutade styrelsen att göra en begäran om att på något sätt få förvalta eller förfoga över den kustkvot och den regionala kvot som finns för den här sträckan, så att områdets egna fiskare i första hand skulle få utnyttja den.

Fiskare från andra områden skulle kunna släppas in först när det blev tydligt att de lokala fiskarna själv inte skulle fiska slut på kvoten.

De stora industritrålarna, som fiskar på kvoten längre ut, får ju en tilldelning per båt av kvoten. Den kan de till och med sälja vidare.

Det kom ingen positiv respons på producentorganisationens brev, även om svaret sa att det arbetas med förslag för hur man ska kunna öka det lokala inflytandet över förvaltningen av kvoterna. Länsstyrelsen i Jönköping har gjort en utredning.

Styrelsen fick vid sitt sammanträde också en redovisning av den förstudie som gjorts av Nordanstigs kommuns projekt Kustfiskare-lyftet, för att undersöka förutsättningarna för ett fiskefritt område i Bottenhavet. Jag kommer att berätta mer om förstudien här i bloggen senare, men styrelsens slutsats var att vi måste försöka påverka så att mer forskning kommer igång om strömmingens situation i Bottenhavet, för att fördjupa beslutsunderlaget.

Styrelsen beslutade också att skicka in synpunkter på de två vindkraftparkerna Gretas Klackar 2 och Utposten 2 som planeras i vattnen utanför Söderhamns och Gävle kommuner. Producentorganisationen konstaterar att alla de föreslagna kabeldragningarna kommer att påverka de fiskevatten som kustfiskarna är helt beroende av.

När det gäller anläggandet av själva vindkraftparkerna oroas kustfiskarna över negativ påverkan på lekplatser och vandringsvägar.

Fler artiklar