Flera initiativ för att utveckla kustfisket

Carl-Åke Wallin, ordförande för nystartade producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet och den som syns på det här inläggets bild, är en av dem som insett att det är hög tid för radikala åtgärder om kustfisket ska överleva. Till exempel den forskningsrapport jag berättade om i mitt förra inlägg visar tydligt att medelåldern bland yrkesfiskarna är hög och nyrekryteringen låg, inte bara i Sverige, utan även i de andra länderna runt Östersjön.

Carl-Åke fick sin hemkommun Nordanstig att stå som ansvarig för projektet Kustfiskare-lyftet, som har som mål att öka möjligheterna för nyrekrytering. Projektet är ju också med och finansierar den här bloggen.

Glädjande nog är det inte bara i vårt område som man förstått att det krävs nytänk och utvecklingsinsatser för att kustfisket ska ha en plats i framtiden. Häromveckan hölls ett första nätverksmöte via Skype med representanter för flera olika organisationer och projekt runtom i landet som arbetar med utveckling utifrån kustfisket.

Livsmedelsakademien i Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, den lokala livsmedelsnäringen och den akademiska världen. De driver ett projekt för att öka värdet på lokalt fångad fisk som det går att köpa färsk, främst genom information och utbildning riktat mot restauranger, storkök och livsmedelsbutiker.

Deras upplevelse är att kunskapen om kustnära fiske och lokalt fångad fisk inte är särskilt stor bland dem som arbetar med mat.

Livsmedelsakademien samarbetar också med Maritimt Centrum i Simrishamn, som Simrishamns kommun står bakom. De har ända sedan 2009 arbetat brett mot myndigheter och politiker både på nationell och lokal nivå för att öka förståelsen för kustfiskets socioekonomiska värde, bland annat för besöksnäringen, restauranger och matkulturen.

Eldrimner i Jämtland arbetar nationellt med livsmedelshantverk, främst genom att erbjuda utbildningar till producenterna, bland dem kustfiskare med egen förädling. Eldrimner ligger också bakom SM i Mathantverk, där flera av kustfiskarna i vårt område vann priser i höstas.

Race the Baltic, som har sitt säte i Stockholm men arbetar över hela Östersjön, försöker få igång fiske på id och brax, i vanliga fall sedda som skräpfiskar, och göra hållbart, klimatsmart, kustnära fiskfärsbiffar.

Även Hushållningssällskapet på Gotland har arbetat med att få flera sorters fiskar att bli intressanta som mat, bland annat med att ta fram en idburgare och intressera någon producent som vänder sig till storkök för att komma igång med kommersiell tillverkning

MSC, organisationen som ansvarar för hållbarhetsmärkning av fisk, har också startat ett projekt för att se hur de med sin verksamhet kan stötta det kustnära, småskaliga fisket.

Vid mötet fanns också en doktorand från Göteborgs universitet med som forskar om hållbarhet kopplat till småskaligt fiske.

Fler artiklar

Artiklar

Minnet av ”fiskekriget” skrämmer

Motståndet och protesterna ökar mot det storskaliga industrifisket i Bottenhavet och norra Östersjön. De äldre Kustfiskarna i Bottenhavet har egna erfarenheter av hur storskaligt fiske

Läs mer »