Om oss

Kustfiske handlar om ett småskaligt och lokalt fiske, i kontrast till det storskaliga industrifiske som äger rum i Östersjön. Idag töms Östersjön på fisk som transporteras till Norge och blir djur- och laxfoder, en lax som sedan skickas tillbaka till Sverige och säljs. Vi behöver värna om lokal mat och ett hållbart fiske som håller våra hav i balans samt skapa en medvetenhet hos konsumenterna.

Vi behöver även värna om yrket och attrahera fler kustfiskare efter norrlandskusten. Och vi behöver får politiker och beslutsfattare att förstå vidden av att ha ett hav i balans.

Det här en del av det påverkansarbete som projektet Kustfiskarelyftet och Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet bedriver. Vi är en medlemsorganisation som består av lokala fiskföretagare.