Startsida

Kustfiske-bloggen lyfter fram det småskaliga, kustnära fiskets värde och möjligheter samt de hot och utmaningar näringen lever i. Den har möjliggjorts tack vare en gemensam kraftsamling av yrkesfiskare i Västernorrland, Gävleborg och norra Uppland och stöd genom Leader Gästrikbygden och Leader Mittland Plus.