Hållbart fiske

Vi verkar för ett småskaligt fiske och ett hav i balans.

Senaste artiklarna

Om oss

Producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet är en medlemsförening bestående av yrkesfiskare i Västernorrland, Gävleborg och norra Uppland. 

Målet med att lyfta fram det kustnära, småskaliga fiskets värde och möjligheter samt de hot och utmaningar som näringen lever med. PO har vuxit fram ur projektet Kustfiskarelyftet med stöd av Leader Gästrikebygden och Leader Mittland Plus stöttat.